Acest site este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Conferinţă de presă Bucureşti

Date eveniment
Loc de desfăşurare: : 
Sala Senatului a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti
Perioadă desfăşurare: 
1 Noiembrie 2010

Conferinţa de presă de la Bucureşti a avut loc în Sala Senatului a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, în data de 1 noiembrie 2010 şi s-a bucurat de o audienţă numeroasă (70 de participanţi).

Participanţi:

 • Prof. dr. ing. Mihai Octavian Popescu, Prorector pentru gestiune resurse şi calitate,Universitatea POLITEHINCA din Bucureşti,
 • Prof. Daniela Bogdan, Inspector General pentru domeniul chimie înDirecţia Generală Educaţie şi Învăţare pe tot parcursul vieţii din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
 • Prof. dr. ing. Ana Maria Joşceanu, Director alproiectului POSDRU 61839 e-Chimie, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor,
 • Prof. Iuliana Tulbureanu, inspector de specialitate, judeţul Argeş,
 • Prof. Luminita Doicin, inspector de specialitate, municipiul Bucureşti,
 • Prof. Marius Sebe de la Casa Corpului Didactic a judeţului Ilfov,
 • Prof. Teodor Lazăr, inspector de specialitate, judeţul Ilfov,
 • Prof. Melania Băncilă de la Casa Corpului Didactic a judeţului Ilfov,
 • Prof. Nicoleta Drăgan, inspector de specialitate, judeţul Prahova,
 • Prof. dr. ing. Victor Radu Corneliu, coordonator regional pentru municipiul Bucureşti,
 • reprezentanţi ai partenerului SIVECO,
 • reprezentanţi ai profesorilor de chimie din regiunea de Sud,
 • metodişti de chimie din municipiul Bucureşti,
 • coordonatorii regionali în cadrul proiectului pentru celelalte regiuni de formare,
 • profesori formatori în cadrul proiectului,
 • reprezentanţi ai AGERPRES.

 

Aspecte din timpul conferinţei de presă de lansare a proiectului

 

Prof. dr. ing. Ana Maria Joşceanu deschide şedinta de lansare a proiectului.
În prezidiu: prof. dr. ing. Mihai Popescu, prof.
Daniela Bogdan, prof. Iuliana Tulbureanu, prof. dr. ing. Victor Radu Corneliu.

 

Domnul prof. dr. ing. Mihai Popescu salută iniţiativa proiectului POSDRU 61839 e-Chimie şi apreciază implicarea Universităţii Politehnica din Bucureşti în promovarea unor tehnici moderne de predare.

 
Prof dr. ing. Ana Maria Joşceanu, directul proiectului, prezintă structura şi obiectivele principale ale acestuia.

 

Prof. Daniela Bogdan,Inspector General în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi-a exprimat încrederea în posibilităţile de creştere a eficienţei predării chimiei prin utilizarea instrumentelor TIC şi declară că va sprijini activităţile propuse în proiect.

 

Doamna inspector Luminiţa Doicin adresează întrebări în numele profesorilor de chimie din municipiul Bucureşti referitoare la desfăşurarea formării profesionale a profesorilor în cadrul acestui proiect.

 


 

Aspecte din sala de şedinţă.

 

Informaţii despre conferinţa de presă de la Bucureşti au fost prezentate în cadrul emisiunilor Ştiinţa în cuvinte potrivite şi Dosarele integrării europene la Radio România Cultural, pe website-urile Edumanager, Siveco, eComunitate, Europe Direct Centras, Atelier web 2.0, EurActiv, SEI şi publicate în ziarele Evenimentul zilei şi Zi de zi.
 

Autentificare

Utilizatori Online

Utilizatori: 4169
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 0

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 2072 persoane
(Vineri, 1 Iunie 2012)