Acest site este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prelungire activităţi de formare

Derularea activităţilor de formare din cadrul programului POSDRU „Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor moderne în predarea eficientă a chimiei – e-Chimie” a fost prelungită, permiţând în continuare înscrierea doritorilor. Sunt eligibile toate cadrele didactice care au pregătirea de bază sau specializare în chimie, chimie-fizică, biochimie, inginerie chimică şi predau discipline de chimie elevilor din clasele VII-XII, în unităţi de învăţământ din mediul rural şi urban.

Autentificare

Utilizatori Online

Utilizatori: 4169
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 2072 persoane
(Vineri, 1 Iunie 2012)