Acest site este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Începe înscrierea la cursurile de perfecţionare

Cursurile sunt gratuite şi sunt finalizate cu atestate purtătoare de 35 credite transferabile.
 

Cursurile sunt armonizate cu necesităţile profesorilor de chimie din învăţământul preuniversitar, pentru modernizarea metodelor de predare şi atragerea elevilor spre studiul problemelor actuale ce preocupă întreaga societate: asigurarea sustenabilităţii dezvoltării sociale, reducerea impactului omului asupra dezvoltării viitoare a vieţii pe pământ, descoperirea de noi materiale şi îmbunătăţirea randamentului utilizării resurselor naturale, asigurarea dezvoltării armonioase a societăţii prin reducerea impactului industriilor de prelucrare etc.
 

Sunt luate în considerare programele analitice în vigoare pentru clasele 7-12, programele analitice în vigoare pentru examenele de definitivat şi experienţa inginerească a specialiştilor implicaţi în proiect.

Autentificare

Utilizatori Online

Utilizatori: 4169
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 2072 persoane
(Vineri, 1 Iunie 2012)