Acest site este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri de formare

Module:

 • Curs de iniţiere/perfecţionare TIC (40 ore şi Certificat purtător de 10 credite transferabile) prin intermediul unor instrumente inovative de tip e-learning,
 • Curs de formare de specialitate – chimie (89 ore şi Certificat purtător de 25 credite transferabile) pentru asimilarea de noi cunoştinţe de chimie şi de utilizare a instrumentelor moderne TIC  pentru predarea acesteia:
  • 80 ore formare "faţă în faţă" (în unităţi şcolare din localităţi unde se înregistrează cel puţin o grupă de cursanţi, conform solicitărilor cursanţilor), dintre care:
   • 20 ore predare,
   • 46 ore aplicaţii,
   • 14 ore de laborator de chimie urmărindu-se:
    • "proiectarea" de experimente relevante,
    • realizarea de suport informatic pentru laboratoarele noi de chimie din şcoli, unde nu este întotdeauna posibil să se realizeze condiţii de securitate adecvate.
  • 7 ore evaluare pe parcurs,
  • 2 ore evaluare finală sub monitorizarea Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară (D.G.M.R.U.R.S.).

Organizarea cursurilor

 • grupe de lucru de maximum 25 de participanţi fiecare,
 • format clasic de instruire + portal e-learning cu resurse curriculare informatizate (AEL)  + laborator pilot.

Metode de instruire

 • instruire „faţă în faţă”,
 • instruire folosind resurse curriculare informatizate,
 • aplicaţii experimentale de chimie, cu suport informatic.

Cursurile se vor desfăşura prin deplasarea echipelor de formatori, cadre didactice de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi Universitatea POLITEHNICA din Timişoara şi formatori TIC ai partenerului SIVECO în oraşele reşedinţă de judeţ, dar şi acolo unde există un număr suficient de cursanţi care să justifice formarea unei grupe şi demersul de asigurare a spaţiilor cu dotările necesare.
 

Program de pregătire
În esenţă, cursanţii vor beneficia de două etape progresive de instruire: parcurgerea modului TIC, urmată de aplicarea cunoştinţelor dobândite pentru conceperea unei lecţii atractive şi interactive de chimie, care să poată fi predată la clasă, la orele de discipline opţionale cu profil de chimie sau la cercurile de chimie.
Iniţiere / perfecţionare TIC
Modulul TIC este gândit astfel încât să nu repete sub nicio formă cursuri de acest profil care eventual au fost urmate anterior de cursanţi: include pe lângă temele clasice (de tip utilizare primară a resurselor Microsoft Office) procesare de text cu editare de formule şi ecuaţii chimice şi/sau matematice, exploatarea resurselor din Internet, lucrul cu imagini, cu obiecte şi încă multe altele.
Tema Curs Aplicaţii Evaluare pe parcurs Total pe temă
1. Introducere în utilizarea computerului în educație 1 ora 30 min 5 ore 30 min 7 ore
2. Editoare de documente complexe 3 ore 6 ore 30 min 30 min 10 ore
3. Crearea unei prezentări 2 ore 4 ore 30 min 6 ore 30 min
4. Multimedia în educaţie 2 ore 30 min 3 ore 30 min 30 min 6 ore 30
5. Platforma e-learning 2 ore 30 min 5 ore 30 30 min 8 ore 30
Total evaluare pe parcurs     2 ore 30 min  
Total pe activităţi 11 ore 30 min 24 ore 30 min    
Evaluare finală     1 ora 30 min  
Total ore program de formare acreditat 40 ore

 

Formare de specialitate - Chimie
Modulul de specialitate, de chimie, cuprinde patru discipline majore (Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Chimie Organică, Chimie Fizică şi Electrochimie), plus o “disciplină complementară”, cea care reuneşte lucrările practice ale celor patru domenii de mai sus. Această structură reprezentând unitatea chimiei ca ştiinţă, asigură atingerea mai multor obiective:
 • Deprinderea tehnicilor de prezentare a unei lecţii de chimie folosind elemente digitizate (subiectul tratat fiind doar “pretextul” şedinţei de formare); acest obiectiv este însăşi esenţa acestui demers de formare continuă pe care proiectul îl oferă,
 • Parcurgerea unor repere didactice mai abstracte sau mai dificil de explicat, însoţite de numeroase exemple practice,
 • Aprofundarea noţiunilor printr-o gamă variată de aplicaţii, multe digitizate, prezentate interactiv, unde este inclusă şi o importantă componentă de evaluare/autoevaluare,
 • Prezentarea unor lucrări de laborator virtuale, prin simularea unor tehnici mai puţin accesibile sau de risc.

 

Programului de pregătire armonizat cu problemele şi necesităţile profesorilor de chimie din învăţământul preuniversitar cuprinde:
Disciplina Curs Aplicaţii Laborator Evaluare
pe parcurs
TOTAL pe disciplină
Chimie Analitică 4 ore
11 ore

1 oră
16 ore
Chimie Anorganică 4 ore
11 ore

1 oră
16 ore
Chimie Fizică &
Electrochimie
2 ore
5 ore

1 oră
8 ore
2 ore
5 ore

1 oră
8 ore
Chimie Organică 8 ore
14 ore

2 ore
24 ore
Laborator digitizat &
Laborator chimie
- - 7 ore
1 oră
8 ore


7 ore
- 7 ore
Total
Evaluare pe parcurs7 ore
 
TOTAL pe activităţi 20 ore
46 ore
14 ore
80 ore
Evaluare finală


2 ore
TOTAL ORE PROGRAM DE FORMARE ACREDITAT 89 ore

Autentificare

Utilizatori Online

Utilizatori: 4169
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 7305 persoane
(Miercuri, 8 Noiembrie 2023)