Acest site este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lecţiile de chimie sunt acum mai atractive şi accesibile elevilor din liceu şi ciclul gimnazial

Bucureşti, 11.02.2013– Procesele şi fenomenele chimice au devenit mult mai uşor de înţeles de către elevii de liceu şi din ciclul gimnazial. Ei au acum la dispoziţie un nou mod de a învăţa chimia, care le permite să îşi formeze o imagine mai clară asupra fundamentelor şi aplicaţiilor chimice, având posibilitatea de a interacţiona într-un mediu virtual, securizat.
 
Acest lucru este posibil în urma implementării proiectului “Privim către viitor – Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei”, cu o finanţare din fonduri europene în valoare de 11.907.304 lei, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Beneficiarul, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti - Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, a avut ca parteneri naţionali Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi SIVECO Romania SA.
 
Principalul obiectiv al proiectului a vizat formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic de chimie din învăţământul gimnazial şi liceal, în vederea îmbunătăţirii capacităţii sale în utilizarea metodelor interactive pentru procesul de predare -învăţare.
Proiectul “Privim către viitor” a fost construit în jurul unei platforme moderne de educaţie, fiind create un suport de curs specializat şi o bibliotecă de lecţii digitizate de chimie. Astfel, au fost puse la dispoziţia profesorilor de chimie noi instrumente pedagogice şi resurse curriculare.
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti şi Siveco Romania S.A. au dezvoltat două programe de formare profesională continuă pentru profesorii care predau discipline chimice în sistemul preuniversitar: “TIC -Chimie” şi “Privim către viitor -e-Chimie”, acreditate prin OMECTS 6545/12.12.2011. 2.750 profesori care predau în reţeaua şcolară preuniversitară au parcurs, într-un interval de doi ani, sesiuni de formare în domeniul utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi perfecţionării de specialitate, acumulând 35 de credite transferabile.
“Împreună cu echipa de proiect, am convingerea că i-am ajutat pe profesorii din ciclul preuniversitar să le arate elevilor cât de frumoasă este chimia şi câte satisfacţii îţi poate da exercitarea unei profesii în acest domeniu. Prin acest program am oferit instrumente informatice, atractive şi uşor de utilizat, care vor contribui la atragerea şi formarea academică a viitorilor chimişti. Aceste instrumente sunt dezvoltate astfel încât să asigure elevilor o pregătire teoretică şi practică la standarde europene, pregătindu-i să se alinieze reglementărilor în domeniu”,a declarat prof. dr. ing. Ana Maria Joşceanu, manager de proiect, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.
 
Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului şi modalităţile de implicare în activităţile comunităţii cadrelor didactice, în scopul promovării bunelor practici de predare identificate, vor fi prezentate în cadrul a 8 conferinţe de presă, care se vor desfăşura conform următorului calendar:
▪      Baia Mare - 16.02.2013
▪      Vaslui - 17.02.2013
▪      Constanţa - 21.02.2013
▪      Timişoara - 22.02.2013
▪      Craiova - 23.02.2013
▪      Târgu Mureş - 23.02.2013
▪      Iaşi - 27.02.2013
▪      Bucureşti - 28.02.2013
 
Proiectul POSDRU/87/1.3/S/61839 Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei a fost finanţat din fonduri europene în valoare de 11.907.304 lei şi s-a derulat în perioada Septembrie 2010 - Februarie 2013, în coordonarea Universităţii „Politehnica” din Bucureşti, în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea „Politehnica” din Timişoara.
 
Mai multe informaţii:
e-mail:            e-chimie@chim.upb.ro
telefon:           021-4023916

Autentificare

Utilizatori Online

Utilizatori: 4169
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 7305 persoane
(Miercuri, 8 Noiembrie 2023)