Acest site este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prelungire proiect cu 6 luni

Proiectul POSDRU/87/1.3/S/61839 -Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei – e-Chimie a fost extins cu 6 luni până la 28.02.2013.

În această perioadă se vor desfăşura următoarele activităţi:

  1. Desfaşurare cursuri de formare TIC şi de chimie, în toate regiunile ţării până la sfârşitul lunii octombrie 2012.
  2. Organizare conferinţe regionale ale profesorilor participanţi la programele de formare continuă. Evenimentele vor fi organizate în perioada octombrie 2012 -ianuarie 2013 în fiecare regiune cu scopul de a promova rezultatele obţinute în cadrul poiectului şi experienţa personală în aplicarea abilităţilor dobândite. În cadrul evenimentelor vor fi înmânate participanţilor atestatele purtătoare de 35 credite transferabile (10 credite pentru modulul TIC şi 25 credite pentru modulul de chimie) şi suportul de curs tipărit însoţit de un DVD conţinând resursele digitale dezvoltate în cadrul proiectului. Tot cu această ocazie vor fi prezentate alte două noi lecţii digitizate dezvoltate ca urmare a feedback-ului primit din partea unor participanţi.
  3. Organizare concurs de resurse informatice destinate predării chimiei. Toţi absolvenţii programelor de formare sunt invitaţi să participe la concurs, care îşi propune să facă cunoscute în comunitatea cadrelor didactice cele mai bune aplicaţii dezvoltate în baza abilităţilor acumulate prin parcurgerea modulelor TIC şi de chimie. Concursul se va organiza la nivel regional, fiind dotat cu premii. Lansarea concursului este preconizată la începutul lunii octombrie 2012.

Autentificare

Utilizatori Online

Utilizatori: 4169
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 0

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 2072 persoane
(Vineri, 1 Iunie 2012)